Kvalitet & Miljö

Vi på El & Reglerteknik arbetar kontinuerligt för att upprätthålla högsta möjliga kvalitet på de arbeten vi utför.
Vår kvalitetsplan är utarbetad enligt svensk standard SS – ISO 9001.

Kvalitetsansvarig: Rolf Karlström

Miljöansvarig: Håkan Karlström

Arbetsmiljöansvarig: Håkan Karlström