2014-06-02 El & Reglerteknik utför styrentreprenad B14 vårdplan etapp 2 på Akademiska sjukhuset.

2014-06-02 El & Reglerteknik utför styrentreprenad åt Klövern ombyggnad ventilation och undercentral.

2014-05-02 El & Reglerteknik utför styrentreprenad åt GK vent Gammelbyn Vårdboende i Östhammar.

2013-05-30 El & Reglerteknik utför styrentreprenad BY056 Ny receptionsbyggnad på Enköpings garnison.

2013-05-30 El & Reglerteknik bistår Kieback & Peter med programmering och driftsättning av Läkarvillan St Görans Sjukhus

2013-05-30 El & Reglerteknik utför styrentreprenad Uppsala Akademiska Sjukhus B14 projekt Vårdplan. En del i FAS (Framtidens akademiska sjukhus).

2013-05-30 El & Reglerteknik utför styrentreprenad Uppsala Akademiska Sjukhus B11 projekt nätstation.

2013-04-20 El & Reglerteknik utför styrentreprenad Mälarenergi Block 6 Förnyelsen.