Personal

 
Rolf Karlström
070-548 11 57
Projektledning/Kalkyl
Håkan Karlström
070-664 97 15
hakan@el-reglerteknik.se
Projektledning/Kalkyl
Programmering/Systemintegration
Ann-Charlotte Karlström
070-604 42 44
Administration
Joakim Möhlenberg
070-493 08 02
Installation/Service
Köksansvarig
Torvald Marcusson
070-677 39 69
Installation/Service
Teijo Haapala
070-345 8708
Installation/Service
Patrik Larsson
070-230 43 91
Installation/Service
Arne Jäderholm
073-0533674
Installation/Service